Tryghedscirklen

Tryghedscirklen er et tilbud til forældre med børn i 0-2 års alderen, som ønsker at blive klogere på sit barns følelsesmæssige behov og signaler.

Om Tryghedscirklen

Gruppeforløbet Tryghedscirklen bygger på årtiers forskning om børns følelsesmæssige udvikling og tilknytning. Det er skræddersyet til de helt almindelig udfordringer forældre til små børn typisk står overfor i hverdagen. I Faaborg-Midtfyn Kommune tilbydes forløbet gratis til forældre, som har børn i alderen 0-2 år.

Gennem drøftelser af jeres egne erfaringer og oplevelser som forældre samt undervisernes oplæg og filmklip, får I mulighed for at reflektere over jeres betydning i relationen til jeres barn. Vi arbejder så at sige med at kigge bagom dét, barnet gør – og dermed prøve at forstå, hvilket følelsesmæssigt behov barnet forsøger at udtrykke med sine handlinger.

Hver session er opbygget omkring et tema, som er aktuelt for både jer, som er flergangsforældre og jer, der lige har fået jeres første barn. Forløbet omfatter også en session om barnets sproglige udvikling, og hvordan I som forældre kan støtte denne.

Introduktion til programmet (engelsk):

Forståelse af cirklen (engelsk):

Luk alle
Åben alle

Læs mere om tilbuddet og dets forløb

Forløbets struktur

Forløbet består af 7 gruppesessioner på en fast ugedag. Gruppen består af 8 forældre og 1 gruppeleder. Hver gruppesession varer 1½ time.

Forløbets indhold

1. Introduktion til forløb og principperne i baggrundsteori

Fokus er at lære hinanden at kende, afstemme forventninger og et kort besøg i baggrundsteorien.

2. Fordybelse i baggrundsteori

Vi vil tale om barnets følelsesmæssige behov og hvad har barnet brug for fra sine forældre for at føle sig tryg.

3. At hjælpe barnet til at få styr på de store følelser

Vi taler om hvordan vi kan hjælpe barnet med at være i dets følelser.

Organisering af følelser:

At være med barnet i dets følelser og den indre gysermusik (engelsk):

4. Forældrestile

Vi taler om måder at være forældre på, og hvad det kan betyde for barnet.

Forældrestile/omsorgsstile:

5. Hvad er der på spil i mig?

Vi taler om, hvorfor vi som forældre kan komme til at reagere og handle uhensigtsmæssigt overfor vores barn. Vi undersøger også, hvordan vi kan hjælpe os selv i disse situationer.

6. Hvordan reparerer vi relationen til vores barn, når vi er kommet galt afsted – og opsummering på forløbet.

Vi taler om, hvordan vi kan reparere forholdet til barnet, når vi har gjort noget uhensigtsmæssigt. Til sidst vil vi opsummere pointerne fra hele forløbet.

Brud og reparation:

7. Barnets sproglige udvikling

Vi får besøg af en sprogkonsulent, hvor vi vil snakke om, hvordan vi kan støtte barnets sproglige udvikling.

Tidligere deltagere siger

”Jeg forstår bedre hvorfor mit barn reagerer som han gør – og hvad jeg skal gøre når han reagerer med store følelser”.

”Jeg er blevet bevidst om hvad der er mit ansvar og hvad der er mit barns ansvar i vores relation. Og jeg er blevet meget bedre til at sænke mine forventninger til hvad mit barn skal kunne og i stedet tænke, at hun jo kun er et barn”.

”Forløbet har givet mig en sikkerhed i min forældrerolle. Jeg ved, hvad jeg vil som forælder. Mit kompas er blevet styrket og tilgangen lå i god forlængelse af, hvad jeg tror på er rigtigt”.

”Jeg har fået gode brugbare redskaber til at håndtere forældrerollen, og jeg er blevet meget bedre til at håndtere de svære situationer. Jeg oplevede atmosfæren som behagelig og tryg og formidlerne var ikke belærende men nysgerrige og bragte også deres egne svære eksempler i spil. Derfor turde jeg at åbne mig op, og det gjorde, at jeg fik enormt meget ud af det”.

”Vi deltog som par. Det har været rigtigt godt, vi har været meget begejstret undervejs, og vi bruger, det vi har lært dagligt. I det vi deltog som par, havde vi mulighed for at diskutere emnerne mellem sessionerne, og vi kunne minde hinanden om redskaberne i de svære situationer. Alle burde få forløbet, ingen burde misse det”.

”Da vi blev tilbudt forløbet, synes vi egentligt ikke, at vi havde så meget brug for det. Men vi takkede alligevel ja og vi har fået øjnene op for hvor meget der er at lære om sig selv og om barnets følelsesliv. Det har været vigtigt for os at deltage”.

”Vi deltog som par og oplevede det at deltage som par som enormt givtigt. Vi har talt om at det var bedre for os end parterapi. Vi har lært at forstå hinanden på et dybere plan og vi har lært at hjælpe hinanden i forældrerollen, i stedet for at tænke at den anden burde tage sig sammen. Vi har også fået et fælles mål og et fælles sprog for hvad vi vil som forældre”.

”Jeg har fået organiseret hvad jeg komme med i min bagage, så jeg kan være bedre mor for mit barn end min mor har været for mig. Jeg har fået meget ud af programmet. Jeg har nu fået fokus på hvilken mor jeg ønsker at blive, og hvordan jeg kan bryde de mønstre jeg selv har fået med”.

”Jeg er skolelærer og ved meget om børn, men jeg har fået virkelig mange AHA oplevelser alligevel”.

”Inden jeg startede var jeg lidt bange for at man skulle blive slået i hovedet over det man gjorde forkert. Men jeg oplevede i stedet, at underviserne gjorde præcis det modsatte. De har understreget at vi alle laver fejl og de har endda selv delt ud af deres egne fejlskud”.

Praktiske oplysninger

Tilmelding

I kan tilmelde jer Gruppeforløbet Tryghedscirklen via jeres sundhedsplejerske.

Efter tilmelding

Efter tilmelding til Tryghedscirklen vil du blive kontaktet af én af gruppelederne fra Familiekompasset, hvor du kan høre mere og tage stilling til, hvilket hold du ønsker at tilmelde dig. Der kan i perioder være ventetid, og der kan derfor gå noget tid mellem tilmelding og kontakten fra Familiekompasset.

Må man medbringe børn?

Børn under 1 år er velkomne og rammerne er børnevenlige.

Er der forplejning?

Vi byder på lidt at drikke i pausen.

Hvor finder det sted?

MDVunshuset
Birkevej 15
Vester Hæsinge
5672 Broby

Spørgsmål? Kontakt os

Familiekompasset

Psykolog

Kaja Rasmussen
Mobil: 72 53 32 19

Sundhedsplejerske

Stine Jacobsen
Mobil: 72 53 17 48

Psykoterapeut og Sundhedsplejerske

Dorete Sand
Mobil: tel:72536085