Overvægtige børn

I samarbejde med forældrene, kan overvægtige børn og unge kan få gratis hjælp og støtte til et vægttab hos Sundhedsplejen. Vi tilbyder individuelle samtaler på skolerne, eller i Sundhedsplejens konsultation.

Overvægt hos børn og unge

Overvægtige børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune kan få gratis støtte og rådgivning til et vægttab og en sundere livsstil.
Indsatsen hedder ”Ka´du knuse kilo?” og vi tilbyder individuelle samtaler på udvalgte steder i kommunen.

Ka' du knuse kilo

Tilbuddet er en gratis indsats hos Sundhedsplejen.

 • Forløbet består af individuelle konsultationer med barnet/den unge samt mindst én af forældrene.
 • Konsultationerne foregår efter aftale enten på skolen eller i Sundhedsplejens konsultation.
 • I starten af forløbet mødes sundhedsplejersken og familie typisk hver 8. uge – senere i bliver intervallet
  mellem konsultationerne længere. Der er aldrig to forløb der er ens, derfor varierer længden af forløbet.
 • Vi taler om at ændre vaner i forhold til kost, drikkelse, bevægelse, sport, søvn/hvile og skærmforbrug. Samt om barnet/den unges trivsel generelt.
 • Barnet/den unge bliver målt og vejet hver gang.
 • Vi aftaler hvilke opgaver familien skal arbejde med frem til næste konsultation.
 • Et forløb i Ka´ du knuse kilo? kræver at hele familien støtter og bakker op om barnet/den unge.
 • Det er et forældreansvar at skabe de fornødne rammer for, at en sundere livsstil kan lykkes for barnet/den unge.

 

Kontakt

Er dit barn skoleelev på en af følgende skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune?

 • Horne skole
 • Svanninge skole
 • Haastrup Friskole
 • Bøgebjergskolen
 • Enghaveskolen
 • Øhavsskolen, afd. Uglen og afd. Svanen

Kontakt:
Sundhedsplejerske Ane-Marie Fleischer Larsen, Mobil: 72 53 44 67  

 

Er dit barn skoleelev på en af de andre skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune?

Kontakt
Forebyggelsessygeplejerske Susanne Geisler Johansen, Mobil: 72 53 60 79

Spørgsmål? Kontakt os

Sundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne

Find din sundhedsplejerske

Leder af Sundhedsplejen

Tina Pohle
Mobil: 72 53 60 83

Sekretær

Lisbet Brunn
Mobil: 72 53 68 43