Sundhedsplejen i skolen

Sundhedsplejersker og sygeplejersker planlægger, i samarbejde med skolerne, helbredsundersøgelser af eleverne på forskellige klassetrin. Vi tilbyder desuden samtaler og undersøgelser efter behov.

Helbredsundersøgelser i skolen

Når jeres barn er startet i skole vil i blive bedt om at udfylde en elektronisk samtykkeerklæring til sundhedsplejen. Samtykkeerklæringen skal være udfyldt før sundhedsplejen ser jeres barn til første tilbud om helbredsundersøgelse. Samtykkeerklæringen gælder hele barnets skoletid.

0. klasse

Børnene bliver målt og vejet samt får lavet syns- og høreprøve. Ved behov henvises barnet til øre- eller øjenlæge.

1. klasse

Til indskolingsundersøgelsen deltager forældrene sammen med barnet. Før undersøgelsen bliver forældrene bedt om at udfylde et spørgeskema om barnets sundhed og trivsel. Derudover skal barnet sammen med sine forældre udfylde et samtaleark, som tages med til samtalen. Til indskolingsundersøgelsen taler vi med jer om barnets sundhed og trivsel både hjemme, i skolen og i fritiden. Barnet bliver målt og vejet. Ved behov får barnet lavet syns- og høreprøve.

3. klasse

I 3. klasse underviser sundhedsplejersken klassen i emnet ”Den glade krop”. Undervisningen omhandler blandt andet følelser, mad og bevægelse. Derudover vejes og måles børnene individuelt hos sundhedsplejersken

6. klasse

I 6. klasse underviser sundhedsplejen klassen om pubertet. Derudover vejes og måles børnene, samt får lavet synsprøve individuelt hos sundhedsplejersken.

8. klasse

Udskolingsundersøgelsen er en individuel samtale. Forud for samtalen bliver den unge bedt om at udfylde et spørgeskema om sundhed og trivsel. Samtalen foregår uden forældre og er en sundhedssamtale, som tager udgangspunkt i den unges besvarelse af spørgeskemaet. Den unge bliver vejet og målt samt får lavet syns- og høreprøve.

Studerende

Sundhedsplejen er forpligtet til at have studerende i praktik for at medvirke til deres uddannelse. Sundhedsplejen er uddannelsessted for både sygeplejerske- og sundhedsplejerskestuderende.

Der vil derfor forekomme undersøgelser og samtaler, hvor en studerende deltager sammen med sundhedsplejersken, eller hvor en sundhedsplejerskestuderende varetager sundhedsplejerskens opgaver på skolen selvstændigt. Sundhedsplejerskestuderende er uddannet sygeplejerske, og har arbejdet som børnesygeplejerske forud for sin uddannelse.

Spørgsmål? Kontakt os

Sundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne

Find din sundhedsplejerske

Leder af Sundhedsplejen

Tina Pohle
Mobil: 72 53 60 83

Sekretær

Lisbet Brunn
Mobil: 72 53 68 43