Sundhedsplejen i skolen

Sundhedsplejersker og sygeplejersker planlægger, i samarbejde med skolerne, helbredsundersøgelser af eleverne på forskellige klassetrin. Vi tilbyder desuden samtaler og undersøgelser efter behov.

Helbredsundersøgelser i skolen


0. klasse

I 0. klasse måler vi højde og vi vejer barnet. Vi chekker også barnets syn og hørelse. Ved behov henviser vi jer videre til øre- eller øjenlæge.

1. klasse

Ved indskolingsundersøgelse deltager forældre. Der vil være spørgeskema om sundhed og trivsel som udfyldes af forældre og et samtaleskemaet der udfyldes af børn og forældre. Vi taler om barnets sundhed, laver en motorisk screening, tjekker syn og hørelse, samt vejer og måler.

3. klasse

Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen. Individuel undersøgelse af højde og vægt.

6. klasse

Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen (pubertet). Individuel undersøgelse af højde, vægt og syn.

8. klasse

Udskolingsundersøgelse; Spørgeskema om sundhed og trivsel udfyldes af den unge, sundhedssamtale, undersøgelse af højde, vægt, syn og hørelse.

Studerende

Sundhedsplejen er i det regionale- og kommunale samarbejde forpligtet til at have studerende i praktik for at medvirke til deres uddannelse. Faaborg-Midtfyn Kommune er uddannelsessted for både sygeplejestuderende og sundhedsplejerskestuderende.

Derfor vil der forekomme undersøgelser, hvor en studerende deltager sammen med sundhedsplejersken, eller hvor en sundhedsplejerskestuderende varetager opgaven selvstændigt.

Spørgsmål? Kontakt os

Sundheds plejerskerne

Sekretær

Lisbet Brunn
Mobil: 72 53 68 43