Efterfødselsreaktion

Mange kommende og nybagte forældre føler sig triste, og urolige i kortere tid. Ofte går det over af sig selv efter et par uger, men i hver 4.-5. familie bliver det ved længere, og her er der behov for hjælp.

Hvad er en efterfødselsreaktion?


Det er en almindelig og normal reaktion når man bliver en familie. Det er en reaktion på den overbelastning, det er, pludselig at stå som familie med alt det, det indebærer af usikkerhed, manglende søvn og stress. Det er ikke en sygdom.

Efterfødselsreaktioner kan ramme både fædre og mødre og kan vise sig under graviditeten og lige efter fødslen, men også op til flere år efter. Det går over, og du kan komme styrket ud af det, hvis du får hjælp til at tackle det.

Hvad tilbyder vi?

Alle forældre får tilbudt screening for efterfødsels-reaktion, når barnet er ca. 2 mdr. Denne screening kan gentages på et hvilket som helst tidspunkt i barnets liv – også i graviditeten. Hvis der er tegn på, at du er ramt af en efterfødselsreaktion, kan der være mulighed for et gruppetilbud med 8 samtaler.

Hvordan kan det opleves?

En efterfødselsreaktion kan vise sig på mange forskellige måder. Fælles er, at den ramte ikke
trives, og at det kan have stor indflydelse på både dit liv og dit forhold til andre.
Mange forsøger desværre at skjule, hvordan de har det, fordi det stadig er tabubelagt at
indrømme.

Hvilke følelser kan du evt opleve?

Der kan være mange følelsesmæssige oplevelser forbundet med en efterfødselsreaktion. Det kan være, at du:

  • Ikke føler den lykkerus, som du selv, din partner, din familie/venner og ”samfundet” forventer og bruger ord for.
  • Ikke oplever din graviditet som ”lykkelige omstændigheder”.
  • Føler dig forkert som mor/far, og skammer dig over følelserne.
  • Føler at dit barn ville være bedre tjent med en anden forældre.
  • Er trist, og føler du har let til tårer, uden at forstå hvorfor.
  • Tænker du ikke at være ”god nok” som forældre.
  • Føler du er bange for at være alene, i særdeleshed sammen med barnet.
  • Er træt, rastløs og uden interesse for det, der sker omkring dig.
  • Har mistet evnen til at glæde dig til ting, der kommer fremover.
  • Er angst – enten generelt, eller frygter at du komme til at skade dig selv eller barnet.


Genkender du noget af ovenstående?

Vi er her og vil gerne hjælpe dig, også selvom dit barn er afsluttet fra Sundhedsplejen. Ring til din sundhedsplejerske og hør hvordan vi bedst kan hjælpe dig.

Spørgsmål? Kontakt os

Sundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne

Find din sundhedsplejerske

Leder af Sundhedsplejen

Tina Pohle
Mobil: 72 53 60 83

Sekretær

Lisbet Brunn
Mobil: 72 53 68 43