Undervisning for forældre

Familiekompasset er et undervisningsforløb der giver jer indsigt i jeres barns følelsesmæssige behov. Det er et tilbud til alle forældre der vil lærer noget om deres barns følelser og behov.

Hvad er Familiekompasset?

Har I lyst til at lære mere om jeres barns følelsesmæssige udvikling?

Gennem dette forløb får I indsigt i, og viden om, jeres barns følelsesmæssige behov.
Det er et tilbud til alle forældre der vil lærer noget om deres barns følelsesmæssige behov.

Underviserne er henholdsvis psykologer og sundhedsplejersker, der i tæt samarbejde skaber de bedste rammer for jer og jeres læringsproces.

Tryghedscirklen

Der undervises i Tryghedscirklen som har fokus på at skabe bedst mulige udviklingsbetingelser for de helt små børn. I Faaborg-Midtfyn Kommune tilbydes forløbet til alle forældre, som har børn i alderen 0-2 år.
I dette forløb får I mulighed for, sammen med andre forældre, at dele viden, frustrationer og erfaringer omkring det at være forældre.

Med baggrund i oplæg omkring barnets udvikling, følelsesliv og psykologiske behov, taler vi om alt det, der både er fantastisk og svært ved at være forældre samt måder at takle hverdagens små og store udfordringer på.

Hver session er opbygget omkring et tema, som er aktuelt for både dig som er flergangsforældre og dig, der lige har fået dit første barn.

Hver mødegang strækker sig over 2 timer og hver gang serveres der kaffe, te og vand og man er velkommen til at selv medbringe lidt at spise.

Tilmelding

Der tilmeldes til Familiekompasset ved at kontakte jeres egen sundhedsplejerske. I vil derefter modtage informationer både via sms og i e-boks, om hvilket hold i tilmeldes, samt tidspunkter.

Man kan tilmelde sig som par, alene eller med jeres mødregruppe. Vi anbefaler, at i tager jeres barn med, da der i programmet indgår lege mm.

 

Spørgsmål? Kontakt os

Familiekompasset

Psykolog

Kaja Rasmussen
Mobil: 72 53 32 19

Sundhedsplejerske

Stine Jacobsen
Mobil: 72 53 17 48