Ergo- og fysioterapi

Børneergo- og fysioterapeuterne tilbyder råd og vejledning til børn og unge indtil de fylder 19 år. Den primære målgruppe er de 0-6 årige med motoriske og/eller sansemæssige udfordringer.

Hvem kan modtage tilbuddet

Tilbuddet er rettet imod børn der har udfordringer som følge af motoriske og/eller sansemæssige vanskeligheder. De har bla. svært ved at deltage i hverdagsleg og aktiviteter på niveau med deres jævnaldrende, 

Tilbuddet indeholder

  • Forebyggende konsultativ virksomhed
  • Undersøgelse, vurdering og beskrivelse af de henviste børn
  • Efterfølgende rådgivning, vejledning og opfølgning

Lovgrundlag

Vi arbejder under Sundhedslovens §120, §123 og §124.

Henvisning

Ønsker du/I at henvise et barn eller ung til ergoterapeut eller fysioterapeut, kan det ske via sundhedsplejersken, dagpleje, daginstitution, skole eller af forældrene selv.

 

Opvækst og Læring

Østerågade 40
5672 Broby
Telefon: 72 53 30 00