Nødberedskab

Generelle forholdsregler i sundhedsplejen under COVID-19 pandemien:

Kære forældre

Sundhedsplejen har pga. Coronasmitte etableret et nødberedskab. Beredskabet fungerer fra nu og til og med mandag d. 1. august 2020

Det betyder at:

 • Den enkelte sundhedsplejerske passer egen telefon hjemmefra og kan fortsat give vejledning og rådgivning med de spørgsmål, som I har i forhold til jeres barn.
  Hvis ikke der svares på mobilen, så læg en besked på hendes telefon og I vil blive ringet op på et senere tidspunkt. 
 • Ved akutte behov kontaktes egen læge eller lægevagten.

  Der er derudover et skiftende beredskab af sundhedsplejersker, som tager sig af nødvendige hjemmebesøg.

Hjemmebesøg gives ved:

 • Graviditetsbesøg ved behov
 • Fjerde- femtedag 
 • 2 mdr
 • Etableringsbesøg ( senest 14 dage efter fødslen)
 • 8-10 mdr 
 • Besøg til børn efter behov. Her er der tale om besøg ved vægttab, gulsot, mistrivsel al andre årsager osv. Sundhedsplejersken laver en faglig vurdering

Telefonkonsultation gives ved:

 • 4mdr
 • 6 mdr

Skolebørn:

Sundhedsplejens opgaver er kritiske funktioner, men ud fra et hensyn til at nedbringe smitterisiko anbefales det, at der ikke føres tilsyn med småbørn (1-5 år) samt børn i den undervisningspligtige alder under epidemi med COVID-19, med mindre særlige forhold i familien gør sig gældende.”

Dette er i følgende Sundhedsstyrelsen gældende indtil 1. juli 2020

Det betyder derfor, at planlagte og aftalte undersøgelser og sundhedssamtaler ikke vil finde sted inden skolernes sommerferie.

Hvis I eller jeres barn har en aftale om opfølgende undersøgelse eller sundhedssamtale med sundhedsplejersken er I velkomne til at kontakte jeres sundhedsplejerske / skolesygeplejerske telefonisk eller via Sundhedsvejen.dk