Fødsels-og forældreforberedelse

At vente sit første barn kan ofte være en turbulent tid præget af mange spørgsmål, tanker og følelser. Sundhedsplejen tilbyder kommende forældrepar et gratis fødsels-og forældreforberedelse kursus i samarbejde med jordemødrene.

Hvad er fødsels-og forældreforberedelse?

Fødsels-og forældreforberedelse er et kursusforløb, der består af 5 mødegange. I vil blive forberedt på jeres kommende fødsel og livet som forældre med et lille barn.
Den første, anden og sidste gang deltager både sundhedsplejerske og jordemoder. De øvrige gange mødes I med jordemoderen alene
Vi lægger op til aktiv deltagelse og dialog, og kommer med oplæg.

Indhold i fødsels-og forældreforberedelse

Indholdet er bygget op omkring flere temaer

Tid og sted

Der tilbydes fødsels-og forældreforberedelses kursus, onsdage eller torsdage klokken 15.00-17.00.
Kurset foregår i Jordemoderkonsultationen, Bygmestervej 20, 5750 Ringe.
Vær opmærksom på at den 4. gang er der rundvisning på fødeafsnittet og barselsgangen i Svendborg.

Tilmelding og kontakt

Man tilmelder sig ved at kontakte OUH