Yderligere oplysning og tilmelding

Hermed indbydes I til undervisning i forældre- og fødselsforberedelse i jordemoderkonsultationen i Ringe. Undervisningen er forbeholdt par der venter deres første barn.

Tidspunkt og adresse:


Undervisningen tilbydes onsdag eller torsdag fra kl 15.00-17.00 – (første mødegang kl. 15.00-17.30)
Kiropraktorhuset Midtfyn
Bygmestervej 20
5750 Ringe

Hovedtemaer

Når I deltager i forældre- og fødselsforberedelse vil I blive bedst muligt forberedt på fødslen og tiden efter fødslen. I vil møde andre kommende forældre, og underviserne vil lægge op til aktiv deltagelse og dialog.
Indholdet er bygget op omkring nogle hovedtemaer:

Tilmelding


Send sikker mail til: ouh.sve.d.fodselsforberedelse@rsyd.dk

  • Husk at oplyse den gravides navn og cpr.nr, telefonnummer
  • Terminsdato
  • Hvor de ønsker at gå til fødselsforberedelse