Sorg

Sorggrupperne er et tilbud om støtte til børn og unge, der har mistet en mor, far, søster eller bror. Indimellem oprettes en sorggruppe, og der er altid mulighed for individuel rådgivning.

Sorggruppe

Sådan arbejder vi

I gruppen udveksler du erfaringer med andre, som også har mistet og vi arbejder med sorgens mange følelser, med at holde om og holde af, med det at savne, med de svære mærkedage, med at bede andre om hjælp, med vennernes reaktioner og meget mere.

Vi:
Arbejder i grupper
Taler med hinanden
Læser højt
Skriver digte eller breve
Tegner/maler
Ser film, hører musik med mere

Der er:
Enten en børnegruppe eller en ungegruppe
Plads til 8 -10 deltagere i gruppen
Mulighed for at deltage både hvis tabet er nyt eller ligger år tilbage

Kontaktinformationer

Hvis der er interesse for at høre mere eller for individuel råd og vejledning, så ring til:

Skolesygeplejerske, Helle Sørensen, telefon: 72 53 60 78