Syge børn

Sundhedsplejen er ansvarlig for råd og vejledning til dagplejer, vuggestuer, børnehaver og skoler i forbindelse med smitsomme sygdomme hos børn og unge. Det er Sundhedsplejens opgave at have kontakt med embedslægen.

Tilbuddet indeholder:

  • Hygiejnetilsyn hos dagplejen, vuggestuen, og børnehaven.
  • Råd og vejledning ved akut opstået smitsomme sygdomme.
  • Inddragelse af forældre til syge det syge barn/unge – samt forældregruppen ved behov.
  • Skriftlige vejledninger vedrørende de enkelte smitsomme sygdomme. De skriftlige vejledninger bliver jævnligt ajourført i henhold til gældende anbefalinger.

Tilbuddet er rettet imod:

Til personalet i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og skoler.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 121-122