Helbredsundersøgelser i skolen

Sundhedsplejersker og skolesygeplejersker planlægger, i samarbejde med skolerne, helbredsundersøgelser af eleverne på forskellige klassetrin. Vi tilbyder desuden samtaler og undersøgelser efter behov.

Helbredsundersøgelser i skolen

Følgende klasser får tilbudt helbredsundersøgelser i skolen:

0. kl.

Undersøgelse af højde, vægt, syn og hørelse.

1. kl

Indskolingsundersøgelse med deltagelse af forældre; Spørgeskema om sundhed og trivsel udfyldes af forældre, samtaleskema udfyldes af børn og forældre. Sundhedssamtale, motorisk screening, undersøgelse af højde, vægt, syn og evt. hørelse.

3. kl.

Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen. Individuel undersøgelse af højde og vægt.

6. kl.

Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen (pubertet). Individuel undersøgelse af højde, vægt og syn.

8 kl.

Udskolingsundersøgelse; Spørgeskema om sundhed og trivsel udfyldes af den unge, sundhedssamtale, undersøgelse af højde, vægt, syn og hørelse

Der tilbydes også

Vi tilbyder også  samtaler og undersøgelser efter behov.