Sundhedsfremmende tilbud

Sundhedsplejen arbejder med sundhedsfremme. Vi har mange gode og spændende tilbud til både de gravide og børnefamilierne i vores kommune. Du har blandt andet mulighed for at besøge os i vores konsultation.

Sundhedsfremmende tilbud

Forældre- og fødselsforberedelse
Graviditetsbesøg
5 besøg til førstegangsfødende, 4 besøg til flergangsfødende
Besøg efter behov til familier/børn med særlige behov
Mødregrupper
Tilbud til familier med børn i alderen 3-4 år
Sorggruppe
Tilbud til vådliggere 
Ka' du knuse kilo?

Vi kommer også på besøg om lørdagen

Du får dit første besøg af sundhedsplejersken, når dit barn er 4-5 dage gammelt. Vi kommer også om lørdagen, hvis dit barn er 4-5 dage gammelt netop der. Det gør vi for, at forebygge en uhensigtsmæssig genindlæggelse.

Handleguide for børn og unge

Udgangspunktet for handleguiden er, at forældrene har ansvaret for deres børn, men nogle gange kommer forældre, unge og børn i situationer, som gør, at forældrene ikke kan løfte hele ansvaret alene, så må omgivelserne træde til.