Råd om mad til spædbørn

Anbefalinger vedrørende barnets ernæring i de første to leveår. Det drejer sig blandt andet om, hvilken mælk barnet bør drikke. Der er også anbefalinger for jerntilskud og vitaminer.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Sundhedsstyrelsens anbefalinger


I hele spædbarnets første leveår bør de ikke få komælk, men modermælk eller modermælkserstatning. Sådan lyder en af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om spædbørns og småbørns ernæring.

Anbefalinger, der vedrører barnets ernæring i de første to leveår, er beskrevet i en publikation "Ernæring til spædbørn og småbørn – en håndbog for "sundhedspersonale".

Håndbogen drejer sig blandt andet om, hvilken mælk barnet bør drikke i det første leveår,  anbefalinger for jerntilskud og vitaminer, anbefalinger for små børns fiskeindtag samt beskrivelser af hvilke fisk ammende mødre ikke bør spise.

Højt proteinindhold og lavt jernindhold

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn ikke får komælk, men kun modermælk eller modermælkserstatning i hele det første leveår. Årsagen er, at komælk har et proteinindhold, der er cirka tre gange så højt som modermælk og et lavt jernindhold. Der er dokumentation for, at for meget protein i spædbørnsalderen har betydning for udviklingen af overvægt senere i livet. 

Anbefalinger for jerntilskud

  • Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke længere jerntilskud til børn født til tiden i perioden 6-12 måneder. 
  • Behovet for jern bør fra 6-måneders alderen dækkes af en jernholdig kost med blandt andet kød og fisk. 
  • Børn født for tidligt skal stadig have jerntilskud.

Anbefalinger for fisk

  • Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen anbefaler nu, at børn under tre år ikke får store rovfisk som f.eks. tun. Det gælder også tun på dåse.
  • Årsagen er, at der kan være risiko for, at barnet får for meget kviksølv gennem maden, og et højt indtag af kviksølv kan påvirke hjernens udvikling negativt.

Anbefalinger for introduktion af gluten

  • Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at glutenholdige produkter gives i variation med ikke glutenholdige produkter og i stigende mængde fra barnet begynder på skemad. Det vil sige, at glutenholdig kost kan gives, før barnet fylder 6 måneder.