Ergo- og fysioterapi for børn

Børneergo- og fysioterapeuterne tilbyder råd og vejledning til børn og unge indtil de fylder 19 år. Den primære målgruppe er de 0-6 årige med motoriske og/eller sansemæssige udfordringer.

Tilbuddet er rettet imod børn der har udfordringer ved at deltage i hverdags leg og aktiviteter på niveau med deres jævnaldrende, som følge af motoriske og/eller sansemæssige vanskeligheder.

Ergo- og fysioterapi til børn i
Faaborg-Midtfyn Kommune