Sundhedsplejens målsætninger

Ved Sundhedsplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune er der målsætninger for hvordan der arbejdes med små børns kost.

Sundhedsplejens målsætninger

  • At alle nyfødte får tilstrækkelig og god ernæring fra livets start.
  • At alle forældre får den støtte og information omkring barnets ernæring, som de har brug for.
  • At kvinder, der ønsker det, støttes i at amme uden tilskud, indtil barnet er omkring 6 måneder gammelt og delvist indtil 12 måneders alderen eller længere. (WHO's anbefalinger)
  • At ammevejledningen tager udgangspunkt i familiens behov og det enkelte barns tilstand og aktuelle udvikling, samt styrker forældrenes selvtillid.
  • Forældrene skal føle sig respekteret og have støtte til at stoppe amning, hvis de beslutter sig for ikke at amme. Beslutningen skal tages på et informeret grundlag.