Amning

Ammevejledning hos Sundhedsplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune tager udgangspunkt i familiens behov. Sundhedsplejen vil gerne bidrage til at leve op til Region Syddanmarks ammepolitik samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Ammevejledning hos Sundhedsplejen

Sundhedsplejen bidrager til, at der leves op til Region Syddanmarks ammepolitik og sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det gøres blandt andet ved at personalet holder sig opdateret omkring den nyeste viden på området, og at alle arbejder ud fra fælles målsætninger.

Sundhedsplejens målsætninger

  • At alle nyfødte får tilstrækkelig og god ernæring fra livets start.
  • At alle forældre får den støtte og information omkring barnets ernæring, som de har brug for.
  • At kvinder, der ønsker det, støttes i at amme uden tilskud, indtil barnet er omkring 6 måneder gammelt og delvist indtil 12 måneders alderen eller længere. (WHO's anbefalinger)
  • At ammevejledningen tager udgangspunkt i familiens behov og det enkelte barns tilstand og aktuelle udvikling, samt styrker forældrenes selvtillid.
  • Forældrene skal føle sig respekteret og have støtte til at stoppe amning, hvis de beslutter sig for ikke at amme. Beslutningen skal tages på et informeret grundlag.

Ammevejleder

Hos Sundhedsplejen har alle sundhedsplejersker en uddannelse i at vejlede i forhold til amning, i tillæg dertil har Sundhedsplejen en specialuddannede, IBCLC certificerede, sundhedsplejerske.

Sundhedsplejerske Tina Pohle: tipoh@fmk.dk

Kontakt til sundhedsplejen

Hvor ligger grænserne for, hvad der er "normalt" i forhold til amning?

Ammevejlednings plakat

Amning i de første timer efter fødslen

Amning, You Tube